Italian garden

הבאנו את סיציליה למרכז יפו דירה שמאופיינת בסגנון מאוד מיוחד היינו חייבים להתאים גינה באווירת שדה פרוע שימוש נרחב בטרקוטה ופריחת צבעונית